Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w siedzibie KiZPS "Siarkopol" w likwidacji w (..)

Spotkanie w siedzibie KiZPS "Siarkopol" w likwidacji w Tarnobrzegu

29 Września 2010
W dniu 27 września 2010 roku w siedzibie Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w likwidacji w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Kielcach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe oraz kopaliny pospolite z użyciem materiałów wybuchowych, nadzorowanych przez OUG w Kielcach.

Podczas spotkania omówiono zasadnicze zagadnienia określone w "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010 – 2014" dotyczące:
- profilaktyki w zakresie ograniczenia liczby wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim,
- skutecznego egzekwowania przepisów prawa w dziedzinie gospodarowania złożami kopalin.
W toku dyskusji omówiono stan wypadkowości w górnictwie, okoliczności i przyczyny wypadków z udziałem czynnika ludzkiego w okresie styczeń – sierpień 2010 roku. Szczególną uwagę zwrócono na kontrolę dyspozycyjności psycho – fizycznej i stan trzeźwości pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy.
Poruszono także kwestię obowiązków przedsiębiorców, kierowników ruchu oraz służb geologicznych zakładów górniczych w zakresie prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożami. Zwrócono uwagę na optymalne przedstawianie miejsca i sposobu udostępniania oraz systemu eksploatacji złóż w projektach ich zagospodarowania jak również na rolę służb geologicznych w procesie sporządzania corocznych ewidencji zmian w zasobach złoża.

Na zakończenie spotkania zapoznano uczestników z osiągnięciami Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu w zakresie rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

do góry