Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami otworowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami otworowych zakładów górniczych

29 Września 2010

28 września 2010 r. w siedzibie OUG w Krośnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami otworowych zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi oraz wykonujących roboty geologiczne i górnicze.
Podczas spotkania:
- omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata
2010-2014, w szczególności cele strategiczne w obszarze bezpieczne
i higieniczne warunki pracy w górnictwie,
- dokonano analizy stanu bezpieczeństwa w nadzorowanych zakładach górniczych z uwzględnieniem zaistniałych wypadków i zdarzeń, których przyczyny leżą po stronie czynnika ludzkiego,
- przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej Urzędu,
- omówiono zasady bezpieczeństwa przy pracach w pobliżu linii elektroenergetycznych,
- przedstawiono wymagania dotyczące przedkładanych do zatwierdzenia planów ruchu zakładów górniczych i dodatków.
W toku dyskusji omówione zostało m.in. zagadnienie zatrudniania firm obcych przy robotach prowadzonych w ruchu zakładu górniczego, w tym budowlanych, a także zwrócono uwagę na wymaganą kompletność dokumentacji odbiorowej zakończonych budów obiektów budowlanych zakładu górniczego.
Dyrektor OUG w Krośnie zwrócił uwagę na wzrost liczby wypadków z udziałem czynnika ludzkiego, w tym po spożyciu alkoholu. Poinformował zebranych, że planowane są cykliczne spotkania organizowane dla osób kierownictwa i dozoru ruchu działów ruchu, kopalń i wiertni, podczas których poruszana będzie problematyka podnoszenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie otworowym.

do góry