Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym wybranych firm (..)

Spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym wybranych firm usługowych wykonujących prace w szybach

28 Maja 2015

27 maja br. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się zorganizowane przez dyrektora Urzędu spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym wybranych firm usługowych wykonujących prace w szybach. Ponadto wzięli w nim udział dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego GEM Wyższego Urzędu Górniczego.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • stanu bezpieczeństwa w górnictwie w okresie styczeń – maj 2015 r.,
  • przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w latach 2014 i 2015 przy prowadzeniu robót szybowych oraz wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • bezpieczeństwa wykonywania w szybach prac szczególnie odpowiedzialnych,
  • opracowania technologii i prowadzenie robót szybowych.

Przedstawiciele firm usługowych wykonujących prace w szybach przedstawili również działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia prac szybowych szczególnie odpowiedzialnych.

do góry