Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Geologiem Wojewódzkim Województwa (..)

Spotkanie z Geologiem Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

25 Listopada 2022

W czwartek, 24 listopada br. w siedzibie Biura Geologa Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się spotkanie dyrekcji i pracowników inspekcyjno-technicznymi ds. geologii i ochrony środowiska Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie z Geologiem Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pracownikami Biura Geologa Wojewódzkiego.

Przedstawiono i omówiono sprawy dotyczące geologii złożowej z perspektywy organu koncesyjnego oraz organu nadzoru górniczego w zakresie poprawności sporządzania operatów ewidencyjnych oraz zasad kwalifikowania zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących naliczania opłaty podwyższonej za prowadzenie wydobycia kopalin bez wymaganej prawem koncesji oraz naliczania opłaty dodatkowej w przypadkach rażącego naruszenia warunków koncesji. Ustalono także wspólne zasady współpracy w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków koncesji.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach organów.

do góry