Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie

7 Sierpnia 2023

W piątek, 4 sierpnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podczas spotkania omówiono zasady wspólnych działań kontrolnych w roku 2023, m.in. w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką odpadami i odpadami wydobywczymi, w odniesieniu do działalności górniczej. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie współdziałania w zakresie spraw dotyczących składowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz składowania odpadów w miejscach nielegalnych eksploatacji. Tematem rozmów były także zasady dalszej współpracy organów, polegającej na wymianie informacji oraz wyników kontroli o istotnym znaczeniu dla środowiska.

Spotkanie przeprowadzono w związku z realizacją postanowień porozumienia zawartego 14 grudnia 2022 r., pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry