Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych

28 Listopada 2018

We wtorek, 27 listopada br., Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Program obrad, prowadzonych przez dyrektora OUG w Rybniku, obejmował m.in.:

  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych,
  • zadania służby geologicznej w ruchu odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych,
  • prowadzenie dokumentacji kartograficznej w zakładach górniczych wydobywających kopaliny ze złóż na podstawie koncesji udzielonej przez starostę,
  • zagadnienie procedur egzekucyjnych w przypadku nie zlikwidowania zakładu górniczego,
  • urządzenia i instalacje energetyczne w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w 2018 r.

W tracie dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące pozwoleń wodnoprawnych oraz sposobu likwidacji zakładów górniczych.

do góry