Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

8 Grudnia 2021

W środę, 8 grudnia br. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie zorganizowane przez Departament Energomechaniczny WUG z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych.

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Okręgowych Urzędów Górniczych: w Rybniku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu.

Podczas spotkania przedstawione zostały zagadnienia związane z bezpieczną organizacją prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wymagające zajęcia stanowiska przez nadzór górniczy.

Program obrad oparty był na aktualnym stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie stąd też w ramach działań ukierunkowanych na szeroko rozumianą prewencję omówiono zagadnienia dotyczące:

  • przyczyn i okoliczności wypadków związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, które zaistniały w zakładach górniczych w latach 2019-2021,
  • zmian przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych.

W czasie spotkania szczególny nacisk położono na wskazanie podziału obowiązków kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierownika działu energomechanicznego w odniesieniu do zagadnień dotyczących organizacji prac jak też eksploatacji urządzeń energetycznych.

do góry