Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowym i Oddziałowymi Społecznymi (..)

Spotkanie z Zakładowym i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

29 Czerwca 2016

28 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z Zakładowym i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance. Podczas spotkania omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. oraz w firmach świadczących usługi na rzecz tego zakładu górniczego;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników, w tym powody
  i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych
  w zakładzie górniczym;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych roku 2015 i 2016;
 • powtarzające się nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzonych przez OUG w Lublinie w 2015 r. i w 2016 r.;
 • okoliczności ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu prac związanych
  z transportem wewnątrzzakładowym oraz rabowaniem obudowy w likwidowanych chodnikach.

Ponadto podkreślono konieczność zwiększenia poziomu zaangażowania OSIP w zakresie formułowania i przedstawiania problemów systemowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy.

do góry