Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów techniki strzałowej (..)

Spotkanie z kierownikami działów techniki strzałowej podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

23 Października 2015

22 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów techniki strzałowej podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Podczas narady omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG
  w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach za 9 miesięcy 2015 r.;
 • przyczyny i okoliczności zapalenia metanu, wypadku zbiorowego i pożaru, zaistniałych 11 lipca 2015 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica” w Gliwicach;
 • stwierdzane nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść;
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2015 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych wybranych wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2015 r.

Ponadto w trakcie spotkania wskazano na wzrost ogólnej liczby wypadków zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2015 r. wśród załogi własnej kopalń w stosunku do 2014 r.

Szczególną uwagę zwrócono na:

 • powtarzające się nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, stwierdzane przez pracowników OUG w Gliwicach podczas kontroli przeprowadzanych
  w zakładach górniczych oraz w trakcie prowadzonych badań powypadkowych. Wskazano na konieczność większej skuteczności służb strzałowych kopalń w zapobieganiu tym nieprawidłowościom;
 • konieczność weryfikacji przez kierowników działów techniki strzałowej parametrów strzelań, stosowanych w ramach profilaktyki tąpaniowej i wyrzutowej, dla osiągania optymalnej skuteczności tej profilaktyki. Wymieniono uwagi wynikające z praktycznych doświadczeń, uzyskanych podczas dotychczasowego wykonywania strzelań profilaktycznych; 
 • konieczność uwzględniania podczas prowadzonych robót strzałowych zjawiska ewentualnego wydzielania się metanu z pokładów niżej zalegających.
do góry