Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

15 Marca 2011

15 marca br. w siedzibie OUG w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK: "Borynia-Zofiówka" Ruch Borynia i Zofiówka,
"Jas-Mos", "Krupiński" i "Pniówek", Kompanii Węglowej S.A. Oddziałów KWK: "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel", "Rydułtowy-Anna" Ruch I i II oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. "CZOK" Ruch III - Rejon "Dębieńsko".
Podczas narady omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w podziemnych zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku w roku 2010 oraz w minionym okresie 2011 r., z uwzględnieniem problematyki "czynnika ludzkiego" w wypadkach,
- przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w 2011 r., wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne,
- przyczyny i okoliczności wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 16.08.2010 r. w JSW S.A. KWK "Jas-Mos" - na podstawie animacji komputerowej, autorstwa ITG KOMAG w Gliwicach,
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w roku 2010 oraz w minionym okresie roku 2011 wraz z omówieniem najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień.
W ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:
- jakości środków ochrony indywidualnej,
- zgodności obłożenia poszczególnych robót górniczych z ustaleniami odpowiednich dokumentacji,
- skuteczności urządzeń odpylających w wyrobiskach,
- konfigurowania wózków hamulcowych w kolejkach spalinowych podwieszonych.

do góry