Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

11 Maja 2022

We wtorek, 10 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach   z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówiono między innymi:

  • aktualne statystyki dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • treść rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych w latach 2020 i 2021 (porównawczo) oraz w okresie 4 miesięcy 2022 r. wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, skutkujących wstrzymywaniem przez nadzór górniczy robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń;
  • przyczyny i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • aktualne ustalenia i stosowanie się pracowników zatrudnianych w zakładach górniczych do form ograniczeń w zachowaniu osób przebywających na terenie zakładów po zniesieniu obostrzeń w związku z epidemią wirusa Sars-Cov-2.
do góry