Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego (..)

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”, podziemnych zakładów górniczych

11 Maja 2022

W wtorek, 10 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „KADRA”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówiono między innymi:

  • aktualne statystyki dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych w okresie 4 miesięcy 2022 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli,
  • przyczyny i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach:
  • zawału zaistniałego 23 stycznia 2022 r. w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój w Rudzie Śląskiej,
  • wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, do którego doszło 22 lutego 2022 r. w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej,
  • wypadku zbiorowego zaistniałego 1 marca 2022 r. w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów w Knurowie,
  • wypadku ciężkiego, który miał miejsce 8 marca 2022 r. w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów,
  • treść rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Podczas dyskusji podjęto również tematy:

  • odpowiedzialności osób dozoru za prawidłowe prowadzenie robót górniczych;
  • stanu technicznego taboru transportu kołowego na dole kopalni.
do góry