Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Kopalnie (..)

XI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku 2019

27 Maja 2019

W dniach 23-25 maja br. w Rzeszowie odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku 2019”.
Honorowym Gospodarzem wydarzenia był przedsiębiorca Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. w Rzeszowie, partnerem strategicznym - LiuGong i Dressta Machinery, partnerami branżowymi: Lafarge, KSM Byczeń, Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa oraz Eurovia Kruszywa. Patronat honorowy sprawował Polski Związek Producentów Kruszyw, zaś patronat naukowy Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Podczas konferencji wygłoszono szereg prelekcji dotyczących między innymi problematyki „Polityki Surowcowej Państwa”, eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych oraz innowacyjnych technologii produkcji kruszyw.
W dniu 24 maja br. referat nt. „Problemy związane z formowaniem skarp stałych w trakcie eksploatacji złóż spod lustra wody przy użyciu koparek (pogłębiarek) pływających” wygłosili:  przedstawiciel OUG w Krośnie oraz specjalista firmy PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie.

do góry