Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z inspektorami pracy

Spotkanie z inspektorami pracy

10 Listopada 2022

W środę, 9 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników urzędu z zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach i inspektorem pracy realizującym kontrole w zakładach górniczych.

W trakcie spotkania omówiono stan wypadkowości w górnictwie, przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy w zakładach górniczych, wymieniono się doświadczeniami z działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówiono także wyniki kontroli przeprowadzonych w tym roku przez inspektora pracy oraz pracowników OUG w Kielcach w jednym z zakładów górniczych na terenie woj. świętokrzyskiego, które wykazały szereg nieprawidłowości i zaniedbań w obszarze warunków pracy.

Podczas spotkania określono kierunki działania i współpracy na szczeblu terenowym, a także ustalono cele przewidziane do realizacji w 2023 r. Przedyskutowano możliwości udziału pracowników obu instytucji w podejmowaniu działań prewencyjnych (m.in. podczas konferencji czy spotkań z partnerami społecznymi). Ponadto strony zadeklarowały wzajemne wsparcie oraz wymianę informacji dotyczących nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w odniesieniu do zakładów górniczych.

Spotkanie odbyło się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy.

do góry