Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Oddziału Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z kierownictwem Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu

30 Grudnia 2014

Z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, 29 grudnia br., odbyło się spotkanie z kierownictwem Oddział Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń dźwigowych przeznaczonych do transportu, w tym żurawi stacjonarnych, urządzeń i rurociągów ciśnieniowych, urządzeń bezciśnieniowych eksploatowanych w zakładach górniczych, będących we właściwości OUG we Wrocławiu.
W czasie spotkania omówiono regulacje prawne obowiązujące przy użytkowaniu tego typu urządzeń, przydatne w działalności obu Urzędów oraz metodykę pracy, a także możliwe obszary współdziałania. Uczestnicy spotkania zaprezentowali doświadczenia swoich Urzędów w tej dziedzinie. Zadeklarowano działania na rzecz możliwych obszarów współpracy pomiędzy wrocławskim Urzędem Dozoru Technicznego i Okręgowym Urzędem Górniczym, a w szczególności podczas analizy przyczyn wypadków i skutków niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych, a także w zakresie popularyzacji dobrych praktyk i działań na rzecz ograniczenia wypadkowości przy pracy.

do góry