Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem PGE Górnictwo i Energetyka (..)

Spotkanie z kierownictwem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”

3 Czerwca 2022

W czwartek, 2 czerwca br. w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu, odbyło się spotkanie kierownictwa zakładu górniczego z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach oraz przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Tematem spotkania była analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w 2021 roku w KWB „Bełchatów”.

Podczas obrad omówiono między innymi:

  • przyczyny wypadków zaistniałych w zakładzie górniczym,
  • czynniki szkodliwe i wyniki z badań środowiska pracy,
  • stan bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie górniczym,
  • wnioski techniczno-organizacyjne w zakładzie górniczym dotyczące poprawy warunków pracy, wynikające z kontroli stanowisk pracy oraz analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

Ponadto dyrektor Urzędu skierował uwagę uczestników spotkania również na aktualny stan wypadkowości w górnictwie. Omówiono także wypadki oraz przyczyny ich powstania zaistniałe w 2021 r. w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

W spotkaniu uczestniczył zakładowy społeczny inspektor pracy, przedstawiciele służb bhp oraz kierownicy działów zakładu górniczego. Stanowiło ono realizację zadania określonego w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021- 2023” oraz planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na 2022 r.

do góry