Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów (..)

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

31 Maja 2022

W poniedziałek, 30 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Spotkanie zostało poświęcone wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach drugiego organu.

Ponadto w trakcie obrad omówiono :

  • planowanie działań na rok 2022 i 2023,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • sprawy dotyczące składowania odpadów w miejscach nielegalnych eksploatacji,
  • wzajemną pomoc w rozpatrywaniu interwencji obywateli.

W trakcie spotkania przedstawiono problem wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wydane decyzje przez marszałków i starostów w aspekcie stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.

do góry