Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XII Ogólne Zgromadzenie Związku Pracodawców „POLSKI (..)

XII Ogólne Zgromadzenie Związku Pracodawców „POLSKI TORF”

30 Maja 2022

W dniach 26 i 27 maja br. przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie uczestniczyli  w posiedzeniu XII Ogólnego Zgromadzenia Związku Pracodawców „POLSKI TORF” w Ostródzie.

Pracodawcy zrzeszeni w tym związku prowadzą na terenie właściwości  miejscowej warszawskiego urzędu górniczego działalność górniczą związaną z wydobywaniem torfu w 14 zakładach górniczych, w tym  między innymi torfu wysokiego, wydobywanego metodą frezerową.

Uczestników Zgromadzenia Związku zapoznano z aktualnie obowiązującymi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z ruchem zakładów górniczych tej branży, podstawowymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi.

Ponadto omówiono tematykę związaną z rekultywacją terenów pogórniczych zdegradowanych w procesie odkrywkowej eksploatacji torfu, rekultywację gruntów w aspekcie likwidacji zakładu górniczego oraz obowiązków przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie.

do góry