Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów BHP nadzorowanych (..)

Spotkanie z kierownikami działów BHP nadzorowanych zakładów górniczych

17 Września 2021

W czwartek, 16 września br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z kierownikami działów BHP nadzorowanych zakładów górniczych. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Tematem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie oraz zagadnienia dotyczące szeroko pojętej profilaktyki zapobiegawczej, uwzględniającej wnioski wynikające z badań przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych, a także kwestie dotyczące:

  • przyczyn zaistnienia wypadków w zakładach górniczych nadzorowanych przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, ich liczbę oraz działania podejmowane po ich zaistnieniu,
  • realizacji wniosków zespołów powypadkowych sformułowanych po wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń w ruchu zakładów górniczych, wraz z podaniem zestawienia liczby wypadków, liczby przeprowadzonych kontroli, wniosków pokontrolnych, sposobu dokumentowania tych kontroli i stwierdzeń pokontrolnych.
  • stosowania szeroko pojętej profilaktyki zapobiegawczej, uwzględniającej wnioski wynikające z badania przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń w aspekcie czynnika ludzkiego, jako elementu początkowego,
  • przedstawienia sposobów i metod rozpowszechnienia wśród pracowników zakładów górniczych, kultury bezpieczeństwa, dobrych praktyk oraz bezpiecznych zachowań.
do góry