Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

23 Września 2021

W piątek, 17 września br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych w: Katowicach, Rybniku i Gliwicach ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Podczas spotkania przedstawiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, obejmującej zagadnienia ochrony środowiska, a także dalszą współpracę pomiędzy organami nadzoru górniczego i Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące:

  • zmian w przedmiocie działalności oraz kompetencjach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu,
  • współdziałania organów, w przypadkach prowadzenia likwidacji i realizacji rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów, w tym odpadów wydobywczych oraz nielegalnego składowania odpadów w wyrobiskach,
  • wymiany informacji i wniosków wynikających z problemów o istotnym znaczeniu dla środowiska,
  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • wytwarzania produktów ubocznych w związku z procesami gospodarowania odpadami wydobywczymi.
do góry