Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXIV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych w (..)

XXIV Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych w Salzburgu

24 Września 2018

Planowanie kryzysowe i reagowanie na sytuacje kryzysowe w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych to temat XXIV Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych, które rozpoczęło się dzisiaj
w Salzburgu (Austria). W dwudniowych obradach (24-25 września) uczestniczą przedstawiciele instytucji nadzoru górniczego z 13 krajów europejskich. Trzyosobowej delegacji z Polski przewodniczy prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

 

Podczas poniedziałkowej sesji plenarnej Wyższy Urząd Górniczy przedstawił prezentację tematyczną pt. Planowanie kryzysowe i reagowanie na sytuacje kryzysowe w podziemnych zakładach górniczych w Polsce.

Z kolei w części obrad poświęconej wypadkom w górnictwie przedstawił stan wypadkowości w polskim górnictwie.

 

Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych są wydarzeniem cyklicznym. Każdego roku jego gospodarzami i organizatorami są kolejni przedstawiciele nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich. Głównym celem tych wydarzeń jest przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie regulacji prawnych i funkcjonowania organów nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego
w poszczególnych krajach europejskich.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Bratysławie głównym tematem dwudniowej konferencji była polityka surowcowa i jej wpływ na wydobycie kopalin ze złóż. Na zakończenie spotkania w stolicy Słowacji prezesi europejskich urzędów górniczych podpisali memorandum, w którym zadeklarowali wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wymianę zaproszeń, również z państwami Unii Europejskiej nieobecnymi na spotkaniu oraz Komisją Europejską.

 

Wyższy Urząd Górniczy był organizatorem takich spotkań trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu oraz w 2011 r. w Krakowie.

 

do góry