Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy (..)

Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy ZG „Rudna” w Polkowicach

11 Kwietnia 2024

W środę, 10 kwietnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Podczas obrad przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych, najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów, zasad techniki górniczej,  zasad bezpieczeństwa pracy przy robotach górniczych zwłaszcza związanych z opadem skał do wyrobisk oraz pożarów podziemnych. Zwrócono uwagę na odnotowywane przypadki niewłaściwie organizowanej i wykonywanej pracy w oddziałach górniczych. Omówiono również nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli podziemnych zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto udzielono odpowiedzi na pytania w sprawie uregulowań prawnych dotyczących zgłaszanych zagadnień związanych z ruchem zakładów górniczych.

do góry