Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami Ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych nadzorowanych przez OUG w Poznaniu

19 Listopada 2021

W dniach 17 i 18 października br. odbyły się w formie wideokonferencji dwa spotkania dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych.  

Podczas obrad omówiono:

  • wypadkowość w górnictwie w latach 2020/21 r. w aspekcie sprawowanego nadzoru ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
  • gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w tym w projektach zagospodarowania złoża;
  • zmiany w przepisach wykonawczych wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie zagadnień budowlanych, elektrycznych, stwierdzania kwalifikacji osób dozoru przez przedsiębiorcę, gospodarki odpadami;
  • działania przedsiębiorców w zakresie stosowanej profilaktyki związanej
    z SARS-Cov-2 (Covid - 19).
do góry