Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Oddziału (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach

19 Listopada 2021

W czwartek, 18 listopada br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku odbyło się, w formie wideokonferencji, spotkanie przedstawicieli kierownictw: Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Górniczych w Gliwicach, Katowicach i Rybniku, Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach.

Podczas obrad prowadzonych przez dyrektora OUG w Rybniku omówiono m.in.:

  • właściwość miejscową i rzeczową Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz zmiany organizacyjne przedsiębiorców skupiających nadzorowane zakłady górnicze;
  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wybrane zdarzenia i wypadki związane z eksploatacją urządzeń technicznych dozorowanych przez Oddział UDT w Katowicach;
  • metodykę sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego;
  • działalność UDT w okresie pandemii, w tym wykorzystanie portalu E-Urząd Dozoru Technicznego;
  • wyniki badań urządzeń transportu bliskiego w zakładach górniczych.

Spotkanie odbyło się w związku z realizacją porozumienia w sprawie współpracy, zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

do góry