Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, nadzorowanych przez OUG w Krakowie

28 Kwietnia 2017

W środę, 26 kwietnia 2017 r., w Kopalni Wapienia „Czatkowice” odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz przedstawicielami firm wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych, nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

Celem spotkania, zorganizowanego z inicjatywy dyrektora OUG w Krakowie, było omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym, zapoznanie uczestników spotkania z przyczynami i okolicznościami zaistniałych wypadków, oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami przy eksploatacji urządzeń elektrycznych. Poruszono również problematykę dotyczącą wykonywania prac w warunkach szczególnie niebezpiecznych oraz zagrożeń naturalnych w odkrywkowych zakładach górniczych. Omówiono także zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia robót strzałowych.

do góry