Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego

29 Października 2015

27 października br. w Kochanowicach odbyło się cykliczne, odbywające się co dwa lata, spotkanie zorganizowane przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego, będących w nadzorze OUG w Gliwicach. W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele Starostw: Częstochowskiego, Gliwickiego, Kłobuckiego, Lublinieckiego, Myszkowskiego i Tarnogórskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, Urzędu Gminy Herby, Urzędu Gminy Kochanowice oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

Na wstępie dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przedstawił zagadnienia związane z kontrolą i nadzorem odkrywkowych zakładów górniczych województwa śląskiego oraz omówił najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli nieprawidłowości. Zwrócił również uwagę na nowe obowiązki nadzoru górniczego dotyczące naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji. Następnie dyrektor OUG w Gliwicach omówił stan bezpieczeństwa w górnictwie w okresie od 1 stycznia do 1 października 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w odkrywkowych zakładach górniczych.

W dalszej kolejności przedstawiono prezentacje na temat:

  • wybranych zagadnień prawnych dotyczących załatwiania spraw w urzędach górniczych oraz prowadzonych przez urzędy górnicze postępowań,
  • wybranych zagadnień prowadzenia ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, działalności służb mierniczych i geologicznych w odkrywkowych zakładach górniczych,
  • rekultywacji gruntów przekształconych działalnością górniczą.  

Na koniec podkreślono, że organizowane cyklicznie spotkanie służy przede wszystkim wymianie doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędem górniczym.

do góry