Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z społecznymi inspektorami pracy ZG „Lubin”

Spotkanie z społecznymi inspektorami pracy ZG „Lubin”

24 Września 2021

W czwartek, 23 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, Wydziałowymi oraz Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”.

Tematem spotkania były: ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych oraz nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli zakładu górniczego.

Omówiono również szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie obowiązujących przepisów. Ponadto podjęto problematykę bezpiecznej organizacji robót prowadzonych na wysokości, w tym wykonywanych z ładowarek przystosowanych do wykonywania prac z podniesionej łyżki oraz wykonywania robót na drogach przewozowych kolei podziemnej i odpowiedzialności pracowników i osób dozoru ruchu za ich organizację i przebieg.

do góry