Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

12 Czerwca 2017

W piątek, 9 czerwca br. w siedzibie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach, odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych specjalności energomechanicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dyrektorami i pracownikami merytorycznymi oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Rzeszowie.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego,
  • rodzaje urządzeń technicznych użytkowanych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych podlegających dozorowi technicznemu,
  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Kielcach,
  • wypadki w zakładach górniczych, związane z eksploatacją urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zaistniałe w ostatnich dziesięciu latach,
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Spotkanie to było realizacją porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy obu organów.

do góry