Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

13 Czerwca 2022

W piątek, 10 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu i Szczecinie oraz Biura UDT w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
  • przekazywanie informacji na temat niebezpiecznych uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie zakładów górniczych, w tym urządzeń ciśnieniowych,
  • porozumiewanie się w przypadku przeprowadzania napraw i modernizacji urządzeń i instalacji technicznych eksploatowanych na terenie zakładów górniczych,
  • przekazywanie informacji na temat wymagań technicznych dla urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładach górniczych,
  • planowane działania na rok 2022 i 2023.

Rozmowy odbyły się w ramach realizacji porozumienia w sprawie współpracy zawartego 10 maja 2022 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

do góry