Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców

23 Września 2021

W czwartek, 23 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców. Spotkanie prowadził Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Spotkanie obejmowało tematykę związaną z działaniami mającymi na celu podnoszenie poziomu kwalifikacji osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, jak również poziomu edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Omówiono także:

  • regulacje prawne w zakresie: kwalifikacji górniczych o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420) oraz szczegółowych wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1229), a także propozycje zmian legislacyjnych w tych kwestiach,
  • procedury postępowania kwalifikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem etapu weryfikacji,
  • przykłady stosowania dobrych praktyk w zakładach górniczych, poprzez wstępne sprawdzenie poziomu wiedzy pracowników, ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
do góry