Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

23 Września 2021

W środę, 22 września br. w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Wapienia „Wierzbica”, należącym do EGM S.A., odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy, służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Tematem spotkania było omówienie:

  • stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • nieprawidłowości stwierdzanych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i nie stwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnej,
  • kwestii dotyczących poprawy warunków pracy w odkrywkowych zakładach górniczych.

Spotkanie było kolejnym, zorganizowanym w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na rok 2021.

do góry