Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielem Zarządu PAK KWB „Konin” (..)

Spotkanie z przedstawicielem Zarządu PAK KWB „Konin” S.A. oraz kierownictwem podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego

17 Grudnia 2015

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu 15 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Poznaniu z przedstawicielem Zarządu PAK KWB „Konin” S.A. oraz kierownictwem podmiotów zewnętrznych wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego: Eko-Surowce Sp. z o.o., Energoinwest Serwis Sp. z o.o., Aquakon Sp. z o.o. 

Podczas dyskusji omówiono przyczyny i okoliczności wypadku zbiorowego (1 śmiertelny i 1 lekki) zaistniałego 11 czerwca br. w PAK KWB „Konin” S.A. na odkrywce Tomisławice. Ponadto przedstawiono przyczyny zdarzenia w aspekcie wykonywania robót remontowych przez podmioty zewnętrzne w ruchu zakładu górniczego. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości związane z zakresem prowadzonego remontu koparki Rs-560/2, które doprowadziły do wypadku zbiorowego. Omówiono również zagadnienia, które wymagają weryfikacji i dostosowania w związku ze zmianami zachodzącymi w kopalni,a dotyczącymi struktury organizacyjnej oraz przejmowania zadań przez podmioty pracujące w ruchu zakładu górniczego. Spotkaniu przewodniczył dyrektor OUG w Poznaniu.

do góry