Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze służbą BHP oraz osobami kierownictwa i (..)

Spotkanie ze służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego

13 Marca 2023

W piątek, 10 marca br. w odkrywkowym zakładzie górniczym „Gliniany” odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze służbą BHP, osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz służbą mierniczo-geologiczną.

Przedmiotem obrad było omówienie:

  • stanu wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych
    i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i niestwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnych.

Spotkanie było zorganizowane w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na rok 2023.

do góry