Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stan bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego (..)

Stan bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w 2023 r. w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”

14 Maja 2024

W piątek, 10 maja br. odbyła się narada dotycząca analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w KWB „Bełchatów” za rok 2023. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Ośrodka Medycyny Pracy, kierownictwo kopalni oraz kierownicy działów ruchu zakładu górniczego.

W czasie narady Główny Inżynier Działu BHP omówił statystykę wypadkowości w Kopalni za rok 2023, wnioski techniczno-organizacyjne dotyczące poprawy warunków pracy wynikające z kontroli stanowisk pracy oraz analizy okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy. Przedstawiciel służby przeciwpożarowej odniósł się do przyczyn powstawania pożarów i przedstawił profilaktykę przeciwpożarową. Dyrektor OUG w Kielcach przedstawiła stan wypadkowości w górnictwie odkrywkowym za 2023 r. zwracając szczególną uwagę na konieczność ukierunkowania działań prewencyjnych w obszarach w których dochodzi najczęściej do wypadków. Ponadto zapoznała uczestników narady ze zmianami przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze wprowadzonych nowelą ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. w zakresie dotyczącym szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.

do góry