Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wieliczka: Spotkanie z przedstawicielami służb (..)

Wieliczka: Spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych

23 Czerwca 2014

23 czerwca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych, odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Spotkanie odbyło się w zakładzie górniczym Kopalnia Soli "Wieliczka".
Podczas narady omówiono przyczyny i okoliczności wypadków związanych z ruchem urządzeń elektrycznych oraz aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
Spotkanie to jest jednym z elementów działań nadzoru górniczego w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie.

do góry