Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXXV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

XXXV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

24 Listopada 2014

 

W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego 21 listopada br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Prezes WUG zaapelował do związkowców o zbieranie informacji i zgłaszanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu załóg.

Podczas obrad zaprezentowano stan bezpieczeństwa w górnictwie w br. Do 21 listopada zdarzyło się 28 wypadków śmiertelnych, w tym 19 w górnictwie węgla kamiennego oraz 28 wypadków ciężkich, w tym 22 w górnictwie węgla kamiennego. Niestety, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, trendy wypadkowe są rosnące w obu tych kategoriach. Malejąca jest liczba wypadków ogółem – 1888 (mniejsza odpowiednio o 11,5 proc. w całym górnictwie i 6,2 proc. w górnictwie węgla kamiennego). Analizowano przyczyny tegorocznych wypadków oraz zatrzymania niebezpiecznie prowadzonych robót. W tym kontekście przedstawiano dobre praktyki dotyczące prewencji wypadkowej w górnictwie odkrywkowym oraz kulturę bezpieczeństwa pracy w górnictwie skalnym.

Komisja zapoznała się z informacjami o wynikach kontroli realizacji wniosków komisji, powołanych przez prezesa WUG w latach 2002-2013, badających przyczyny i okoliczności 10 najtragiczniejszych w skutkach wypadków, związanych z zapaleniem i wybuchów metanu. Kontrole prowadzone przez nadzór górniczy wykazały, że nie ma wniosków "martwych" czyli odłożonych ad acta. Stan ich realizacji jest różny. Wiele z nich jest prowadzonych w ramach, zainicjowanego przez prezesa WUG, strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" pod auspicjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiając wyniki zawansowania poszczególnych tematów badawczych wskazywano, że niektóre rozwiązania już opracowane przez jednostki naukowo-badawcze mogą zmienić warunki pracy w górnictwie (np. kategoryzacja zagrożeń występujących w górnictwie; system gazometryczny z automatycznym wyłączaniem zasilania; system orientacji i sygnalizacji kierunków w podziemnych wyrobiskach; model odzieży ochronnej). Prof. Józef Dubiński, przewodniczący komisji stwierdził, że wdrożenie takich rozwiązań jest kluczem do przyszłości polskiego górnictwa, ponieważ korzyści z poprawy bezpieczeństwa będą coraz bardziej wpływać na wyniki ekonomiczne zakładów górniczych.

Mirosław Koziura, prezes WUG przestawił działania nadzoru górniczego po ostatnim wypadku zbiorowym w KWK "Mysłowice-Wesoła". Zaapelował do przedstawicieli związków zawodowych, uczestniczących w komisji, o przeprowadzanie rozmów z pracownikami kopalń o sytuacjach niebezpiecznych.

do góry