Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wręczenie odznaczeń pracownikom urzędów górniczych i (..)

Wręczenie odznaczeń pracownikom
urzędów górniczych i certyfikatu ISO
dla OUG w Rybniku

12 Stycznia 2007

Uroczystość otworzył wiceprezes WUG Jan Szczerbiński wystąpieniem, w którym podsumował najważniejsze dla nadzoru górniczego wydarzenia 2006 r. oraz złożył życzenia noworoczne, przypominając o nowych wyzwaniach czekających urzędy górnicze w najbliższych miesiącach.

Następnie wiceprezesi WUG, Piotr Litwa i Jan Szczerbiński, dokonali dekoracji dziewiętnastu pracowników urzędów górniczych odznaką honorową "Zasłużony dla Górnictwa RP", przyznawaną przez Ministra Gospodarki w uznaniu zasług oraz za wieloletnią i aktywną pracę zawodową na rzecz rozwoju górnictwa. Podczas uroczystości nadano także stopnie górnicze, wręczono medale i honorowe sztylety ratownicze Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz dyplomy dla uhonorowania pracowników obchodzących jubileusz długoletniej nienagannej pracy w górnictwie i urzędach górniczych. Tradycyjną oprawę nadano ceremonii wręczenia szpad górniczych zasłużonym pracownikom nadzoru górniczego.W ostatniej części uroczystości Andrzej Suliński z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji wręczył dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Zbigniewowi Schinohlowi certyfikat zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Urząd w Rybniku jako pierwszy spośród okręgowych urzędów górniczych wdrożył i utrzymuje system ISO. W 2004 r. system zarządzania jakością został wprowadzony w Wyższym Urzędzie Górniczym.


do góry