Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i (..)

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych podziemnych zakładów górniczych

7 Maja 2015

27 kwietnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych odpowiedzialnymi za przygotowywanie miejsc pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

Spotkanie odbyło się w Kopalni Soli „Bochnia” sp. z o.o. w Bochni, w zakładzie górniczym Kopalnia Soli „Bochnia”.

Omówiono na nim przyczyny i okoliczności wypadków związanych z ruchem urządzeń elektrycznych oraz aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Na zakończenie uczestnicy dyskutowali na temat poruszanych zagadnień.

Spotkanie to jest jednym z elementów działań nadzoru górniczego w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie.

do góry