Konkurs wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót górniczych

10 Grudnia 2007

W dniach 10 i 18 grudnia 2007 r., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbędzie się konkurs wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót górniczych. Organizatorem konkursu jest Koło Zakładowe SITG przy Wyższym Urzędzie Górniczym przy współudziale PZZ KADRA oraz Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Patronat nad konkursem objął Prezes WUG dr inż. Piotr Buchwald.

Regulamin konkursu (plik pdf)

do góry