Warsztaty ATEX-ADCO

21 Czerwca 2007

W dniach 21–22 czerwca 2007 r., w Wyższym Urzędzie Górniczym, odbędzie się ósme spotkanie grupy współpracy administracyjnej ATEX-ADCO dla dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

do góry