Górnictwo wczoraj i dziś

29 Maja 2008

W dniach 29–30 maja br., w Mysłowicach, odbędzie się X Jubileuszowa Konferencja "Górnictwo wczoraj i dziś". Organizatorami konferencji są: Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy Wyższym Urzędzie Górniczym oraz Zarząd Główny SITG w Katowicach.

Celem konferencji jest poruszenie problematyki:
• aktualnego stanu, wykorzystania i perspektyw rozwoju górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz innych złóż w Polsce,
• dokumentowania bogactw pozostałości dawnych robót górniczych,
• podejmowania nowych i kontynuowania już prowadzonych prac inwentaryzacyjnych i konserwatorskich,
• rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
• dokumentowania roli dozoru w historii górnictwa.

do góry