Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa
i terenów pogórniczych

3 Października 2007

W dniach 3–5 października 2007 r., w Katowicach, odbędzie się I Konferencja: "Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych", organizowana przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Zakres tematyczny konferencji:
• Problemy prawne i organizacyjne służby geologicznej i ochrony środowiska podziemnych zakładów górniczych
• Geologia kopalniana – gospodarka złożem, geologiczna obsługa kopalń, zasoby – ich dokumentowanie, jakość i wykorzystanie, problematyka gazowa
• Hydrogeologia kopalniana – hydrodynamika, zagrożenia wodne, problemy dokum entowania, woda – jakość i jej zasoby, wykorzystanie ciepła z wód
• Geofizyka górnicza – ocena zagrożenia sejsmicznego dla wyrobisk górniczych, rozpoznawanie warunków geologicznych i fizycznych górotworu
• Geologia, hydrogeologia i geofizyka dla ochrony środowiska i oceny wpływu górnictwa na powierzchnię (zagrożenia środowiskowe) – wstrząsy, przeobrażenie środowiska geologicznego i wodnego

Podczas konferencji referat wygłosi dr Ireneusz Grzybek z Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem z Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry