ELSAF 2007

19 Września 2007

W dniach 19­-21 września 2007 r., w Szklarskiej Porębie, odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-­Techniczna: Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2007.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Imprezą towarzyszącą jest VI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
– ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,
– ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
– ochrona przed oddziaływaniem elektryczności statycznej,
– ochrona odgromowa i przepięciowa.

W trakcie konferencji mgr inż. Grzegorz Loska, z Wyższego Urzędu Górniczego, wygłosi referat pod tytułem: "Zmiany wartości impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT".

do góry