09/2023 - okładka

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Numer 09/2023

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Dawid SZURGACZ, Piotr CHYROWSKI, Konrad TRZOP

W artykule przedstawiono badania, których celem jest analiza wytrzymałości granicznych konstrukcji obudowy zmechanizowanej. Przeprowadzono je z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W oparciu o wyniki badań zaproponowano model spełniający normy bezpieczeństwa.

Piotr KOZIOŁ

Artykuł przedstawia problematykę udostępniania przetworzonej informacji publicznej, w tym kryteria kwalifikujące informację publiczną jako prostą i przetworzoną, przykłady informacji przetworzonej oraz przesłanki, tryb udostępnienia i odmowy udostępnienia takiej informacji.

Łukasz CIEŚLIK, Paweł KOCHAJ, Dawid OSOWSKI, Paweł CYNKUSZ

W artykule przedstawiono elementy układu transportu podziemnego z wykorzystaniem przenośników taśmowych, których wdrożenie w LW „Bogdanka” S.A. miało wpływ na rozwój jego funkcjonalności i efektywności. Dzięki temu możliwe było użytkowanie pod ziemią urządzeń zapewniających wydajności transportowe wynoszące do 4300 t/h urobku w ciągach odstawy głównej oraz zdolności separacji skały płonnej od urobku w procesie transportu, realizowanego pod ziemią wynoszące do 3000 t/d. Perspektywy na przyszłość to rozbudowa systemu przenośników umożliwiających transport załogi do miejsc pracy oraz rozwój systemu zarządzania transportem przez operatora znajdującego się na powierzchni.

Na szlaku górniczych zabytków Hiszpanii
Anna SWINIARSKA-TADLA

Tłumacz twórczości Juliusza Verne z kopalni „Halemba”
Tomasz RZECZYCKI

Mundur galowy górników z kopalń księcia pszczyńskiego
Stefan GIERLOTKA

do góry