01 04 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                             Katowice, dnia 19  kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 14/2024/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - zerwaniu liny wielokrążkowej wyciągu wiertniczego urządzenia typu SK-175, do którego doszło w dniu 1 kwietnia 2024 r. około godziny 1115 w zakładzie wykonującym roboty geologiczne PeBeKa S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 76, 59-300 Lubin (otwór S-433A), w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy” dla przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

Do zdarzenia - zerwania liny wielokrążkowej urządzenia wiertniczego SK-175 doszło około godziny 1115 podczas wykonywania otworu badawczego S-433A zlokalizowanego w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Wiercenie realizowane było urządzeniem wiertniczym typu SK-175 o udźwigu 68 T na haku. W dniu 1 kwietnia 2024 r. prowadzone były prace związane z próbą przychwytywania przewodu wiertniczego przed planowanym opróbowaniem utworów czerwonego spągowca próbnikiem złoża. Głębokość otworu 1370 m. Ostatnia kolumna rur 7" na głębokości 1096 m. Zerwanie liny nastąpiło w trakcie wyciągania dziewiątego kawałka przewodu wiertniczego (rury płuczkowe 3½") po wykonanej próbie przychwytywania, podczas podnoszenia zestawu przewodu wiertniczego z klinów (kliny nie zostały odstawione przed urwaniem liny), przy ciężarze na haku wielokrążka ok. 26,5 T. Pomocnicy otworowi znajdowali się przy stole wiertniczym. W wyniku zerwania liny wielokrążek dolny pozostał w pozycji wiszącej na zawiesiach elewatora. W wyniku zdarzenia żaden z przebywających na pomoście pracowników nie został poszkodowany.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia zostaną ustalone w toku badań jego przyczyn i okoliczności prowadzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

W związku ze zdarzeniem i przeprowadzonymi w dniu 2 kwietna 2024 r. oględzinami jego miejsca Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wstrzymał ruch wiertni S-433A do czasu wymiany liny wielokrążkowej na warunkach określonych przez kierownika ruchu zakładu PeBeKa S.A., po przeprowadzeniu ponownego odbioru technicznego oraz uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu. W dniu 4 kwietnia 2024 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nakazania przedsiębiorcy przeprowadzenia przez właściwą jednostkę niezbędnych badań w aspekcie oceny stanu technicznego zerwanej liny, a także określenia przyczyn jej zerwania oraz niezwłocznego przedstawienia organowi sprawozdania i wyników z przeprowadzonych czynności sprawdzających.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry