01-09-2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 27 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 9/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 1 września 2020 r. około godziny 944 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, któremu uległ pracownik oddziału szybowego MSZz - maszynista maszyn wyciągowych pod ziemią.

 Wypadek zaistniał w szybie wdechowym IIIz na głębokości około 460 m.

Szyb IIIz jest szybem wdechowym jednoprzedziałowym o średnicy 5,5 m i głębokości 738,56 m, wyposażony w górniczy wyciąg szybowy i przedział drabinowy. Górniczy wyciąg szybowy wyposażony jest w maszynę wyciągową typu K-4000 oraz dwie klatki: 3-piętrową (nr 2) i 2-piętrową (materiałową - nr 1). Maszyna wyciągowa wyposażona jest w aparat rejestrujący typu AR-2c. Sygnalizacja i łączność szybowa realizowana jest podczas wykonywania rewizji szybu i prowadzenia jazdy osobistej za pomocą urządzenia do bezprzewodowego nadawania sygnałów ZBNS-4 wraz z urządzeniem klatkowym ECHO-P. Wyciągiem szybowym prowadzona jest jazda ludzi i transport materiałów pomiędzy zrębem szybu, a poziomami 705 m i 580 m.

W dniu 1.09.2020 r. na zmianie I pracownik oddziału szybowego MSZz - maszynista wyciągowy skierowany został jako członek dwuosobowego zespołu do wykonywania rewizji szybu IIIz. Po zakończeniu rewizji szybu, pracownicy przy załączonej sygnalizacji „jazda osobista” wyjechali z poziomu 705 m na poziom 580 m. Wykonano transport materiałów ze zrębu szybu na poziom 580 m. Po rozładunku materiałów maszynista samodzielnie przy załączonej sygnalizacji „jazda osobista” wyjeżdżał na górnym piętrze klatki nr 2, z poziomu 580 m na zrąb szybu. W momencie kiedy klatka nr 2 znajdowała się na głębokości około 460 m wystąpił sygnał alarmowy, ruch wyciągu szybowego został zatrzymany. Wyjeżdżający pracownik wpadł do szybu. Ciało poszkodowanego znaleziono w rząpiu szybu.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było wypadnięcie pracownika z piętra klatki i upadek na dno szybu, które zaistniały prawdopodobnie po nadaniu sygnału alarmowego i zatrzymaniu klatki na głębokości około 460 m.

Przyczyna ta była następstwem jazdy osobistej nieuprawnionego pracownika na piętrze klatki wyciągu szybowego, załadowanej materiałem i ze zdemontowanymi drzwiami po stronie południowej tej klatki.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch górniczego wyciągu szybowego w szybie IIIz, do czasu doprowadzenia stacji zwrotnej liny wyrównawczej wraz z urządzeniem do kontroli pracy liny wyrównawczej do stanu zgodnego z dokumentacją wyciągu szybowego.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry