01.09.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa 
GOW-16/gem-204/2014

Katowice, dnia 8.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 16/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 1 września 2014r. około godziny 2010 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w budynku stacji przesypowej 10-0, na poziomie +25m, któremu uległa pracownica oddziału JPS-1 (płuczkarz), lat 50, pracująca w górnictwie 32 lata.

W dniu 1 września 2014 r. na zmianie B, trwającej od godz. 1400 do godz. 2200, pracownica oddziału przeróbki mechanicznej węgla JPS-1 (obsługa urządzeń ZPMW), została wyznaczona do obsługi przenośników taśmowych B-1400, o numerach kopalnianych 608 i 609 z napędami zabudowanymi w budynku stacji przesypowej 10-0, na poziomie +25m. Przenośniki były sterowane lokalnie z kaset sterowniczych umieszczonych bezpośrednio przy napędach. W rejonie zabudowanych napędów znajdowało się pomieszczenie dla obsługi, wyposażone w monitor obrazu z kamery umieszczonej nad rolą wysypową przenośnika o nr kop. 609 oraz wyłączniki awaryjne pracy obu przenośników. Prawdopodobnie podczas ręcznego usuwania zanieczyszczeń spod konstrukcji przenośnika o nr kop. 609, przy pomocy tzw. gracki, pracownica obsługi została pochwycona przez dolne pasmo taśmy będącego w ruchu przenośnika i wciągnięta w przestrzeń między taśmę, a belkę poprzeczną konstrukcji nośnej trasy.
Około godz. 2010, po wcześniejszym zatrzymaniu przenośnika taśmowego o nr kop. 609, przodowy zmiany oddziału JPS-1 znalazł ciało pracownicy, zakleszczone między dolnym pasmem taśmy, a belką poprzeczną konstrukcji nośnej trasy przenośnika. Przybyły na miejsce lekarz o godz. 2020 stwierdził zgon.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie pracownicy przez dolne pasmo taśmy i wciągnięcie jej w przestrzeń między taśmę, a belkę poprzeczną konstrukcji nośnej trasy, podczas ręcznego usuwania zanieczyszczeń spod konstrukcji będącego w ruchu przenośnika taśmowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry