01.09.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 8.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 45/2014/EW

w sprawie wypadku uszkodzenia gałki ocznej, zaistniałego w dniu 1.09.2014 r., w zakładzie górniczym Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie, na poziomie 710 m w upadowej 95, w polu eksploatacyjnym nr 5, któremu uległ elektromonter, lat 47, zatrudniony w zakładzie górniczym 24 lata.

W dniu 1 września 2014 roku około godziny 1100 w Kopalni Soli Kłodawa S.A., na zmianie A sztygar oddziału elektrycznego E-2 polecił demontaż nieczynnego 100 metrowego odcinka kabla (7 x 1,5 mm2) linii strzałowej centralnego strzelania dwóm elektromonterom.
Pracownicy po dojściu do miejsca pracy w upadowej numer 95 przystąpili do zdejmowania kabla z uchwytów metalowych zamocowanych na wysokości od 3,3 do 3,75 m od spągu upadowej.

Jeden z pracowników w trakcie demontażu kabla, stojąc na spągu wyrobiska, wyciągał kabel z uchwytów kablowych, jednocześnie zwijając go. W trakcie zwijania końcowego odcinka kabla, jego końcówka wypadła z uchwytu mocującego i uderzyła pracownika w prawe oko.
Pracujący w odległości około 50 m drugi elektromonter nie widział momentu zdarzenia,
a wezwany przez poszkodowanego stwierdził zaczerwienienie oka i jego łzawienie. Poszkodowany zabezpieczył oko opatrunkiem osobistym. Po kilku minutach poszkodowany stwierdził, że oko przestało łzawić i podjął się dalszego demontażu kabla pracując do końca zmiany. O zaistniałym zdarzeniu poszkodowany nie poinformował przełożonych.
Po zakończonej zmianie udał się do domu w Kłodawie. Około godziny 1600 w związku z bólem oka pojechał do okulisty w miejscowości Koło. Lekarz skierował poszkodowanego do szpitala w Konine. Po zaopatrzeniu medycznym poszkodowany przebywa na oddziale okulistycznym szpitala miejskiego w Koninie.

Poszkodowany o powyższym zdarzeniu poinformował o godzinie 1738 sztygara oddziałowego E-2, który powiadomił dyspozytora kopalni i dział bhp o godzinie 1900.
Informację do Dyrektora OUG o wypadku dyspozytor KS Kłodawa przekazał o godzinie 2030 w dniu 1.09.2014 r.

Przyczyną wypadku było uderzenie elektromontera końcem kabla linii strzałowej na skutek wyciągnięcia go z uchwytu kablowego.
W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry