02 03 2023

Wyższy Urząd Górniczy
        Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia 17 maja 2023 r.

INFORMACJA Nr 8/2023/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na zagubieniu środków strzałowych w dniu 2 marca 2023 r. około godziny 740 w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

W dniu 2 marca 2023 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 030 sztygar zmianowy oddziału wydobywczego G-1 skierował 13 pracowników do prowadzenia wydobycia w ścianie nr 709 w pokładzie 207, w tym górnika strzałowego do wykonania strzelania urabiającego caliznę węglową. Po zjeździe na poziom 800 m górnik strzałowy z oddziału G-1 na podszybiu szybu Janina VI z ruchomego składu materiałów wybuchowych pobrał 3,0 kg materiału wybuchowego EMULINIT PM, 10 sztuk zapalników elektrycznych węglowych zwłocznych 500 ms i 5 sztuk zapalników elektrycznych metanowych natychmiastowych oraz naczynia do ich transportu. O godzinie 320  w ścianie nr 709 przy Pochylni K1-3a w pokładzie 207, górnik strzałowy oddziału G-1 wykonał roboty strzałowe zużywając 3,0 kg materiału wybuchowego i 5 zapalników elektrycznych węglowych zwłocznych 500 ms. Niewykorzystane środki strzałowe przechował w zamkniętej przodkowej skrzyni strzałowej w Pochylni K1-3a w pokładzie 207. Około godziny 700 górnik strzałowy oddziału G-1 zabrał niewykorzystane zapalniki elektryczne umieszczone w ładownicy na zapalniki zamkniętej na kłódkę i wyszedł z rejonu ściany 709 w pokładzie 207, do przenośnika taśmowego nr kop. B-1, którym dojechał w rejon Przecinki KI-1, gdzie wysiadł. Około godziny 740 przyszedł do miejsca postoju ruchomego składu materiałów wybuchowych, gdzie w obecności wydawcy stwierdził, że zgubił 10 sztuk zapalników elektrycznych w wyniku uszkodzenia ładownicy na zapalniki elektryczne, przy której wyrwane było dno. Górnik strzałowy oddziału G-1 zgłosił telefonicznie zagubienie środków strzałowych dyspozytorowi ruchu kopalni i kierownikowi działu techniki strzałowej. Dyspozytor ruchu powiadomił o tym  kierownika ruchu zakładu górniczego, który o godzinie 930 poinformował o zdarzeniu dyżurującego Dyrektora OUG w Katowicach oraz Policję. Na polecenie kierownika ruchu zakładu górniczego pracownicy kopalni przeprowadzili kontrolę w celu odnalezienia zagubionych zapalników: 

  1. w wyrobiskach korytarzowych na drodze przemieszczenia się górnika strzałowego od miejsca wykonania robót strzałowych w ścianie nr 709 w pokładzie 207 do ruchomego składu materiałów wybuchowych na poziomie 800 m,  
  2. w wyrobiskach na poziomie 800 m, w tym z zabudowanymi przenośnikami odstawy urobku do zbiornika węgla na poziomie 300 m i w tym zbiorniku,
  3. w ciągu technologicznym urobku w zakładzie przeróbczym. 

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji nie zgłoszono znalezienia zagubionych zapalników elektrycznych.

Przyczyną zagubienia środków strzałowych przez górnika strzałowego było wypadnięcie zapalników z zamkniętej ładownicy zapalnikowej w wyniku wyrwania jej dna, prawdopodobnie podczas niedozwolonego transportu środków strzałowych w trakcie jazdy przenośnikiem taśmowym.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, w dniu 2 marca 2023 r. Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzję, nakazując: 

  1. przeprowadzić dodatkowe szkolenie dla osób pobierających i transportujących środki strzałowe w zakresie bezpiecznego prowadzenia transportu tych środków w wyrobiskach, 
  2. podjąć dodatkowe działania organizacyjno-techniczne określone przez kierownika ruchu zakładu górniczego, mające na celu znalezienie zagubionych środków strzałowych i uniemożliwienie przedostania się tych środków poza zakład górniczy, 
  3. wycofać z użytkowania ładownicę na zapalniki elektryczne, użytą przez górnika strzałowego do transportu niewykorzystanych zapalników z rejonu ściany 709 w pokładzie 207 do punktu postoju ruchomego składu materiałów wybuchowych na poziomie 800 m. Ładownicę zabezpieczyć w miejscu i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz pisemnie dokonać oceny jej stanu technicznego,
  4. bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego Janina w Libiążu z okolicznościami niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na zagubieniu środków strzałowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry