02-09-2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 29 października  2020 r.

INFORMACJA Nr 40/2020/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 2 września 2020 r. około godziny 1047 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, któremu uległ górnik oddziału GRP-4, lat 35, pracujący w górnictwie 12 lat.

Wypadek ciężki zaistniał w drążonej przez pracowników oddziału GRP-4 przecince B-1 w pokładzie 404/4.

Pokład 404/4 o nachyleniu do 12° zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tąpaniami oraz III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

Wyrobisko o wysokości 4,55 m i szerokości 6,70 m drążone kombajnem chodnikowym typu MR340X-Ex-S, przewietrzane było wentylacją kombinowaną i wykonywane było w obudowie typu ŁP14/V32/4/A budowanej co 0,8 m, z opinką z siatek stalowych zgrzewanych.

W kombajnie sterowanie i stabilizowanie obrotnicy łączącej ramię urabiające z ramą, w płaszczyźnie poziomej realizowane było za pomocą układu hydraulicznego, w skład którego wchodziły: dwa siłowniki, przewody hydrauliczne DN20 oraz blok zaworowy. Ramię urabiające kombajnu wyposażone było po obu stronach w podesty robocze.

Do dnia 2 września 2020 r., przecinkę B-1 drążoną po wznosie około 12° wykonano na długości około 57 m.

W dniu 2 września 2020 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600 sztygar oddziału GRP-4 do drążenia przecinki B-1 skierował 17 pracowników, w tym przodowego i 5 górników. Ponadto w celu utrzymania ruchu maszyn i urządzeń eksploatowanych w drążonym rejonie skierowany został ślusarz oddziału MD-2. W trakcie urabiania górnik kombajnista zauważył nieszczelność w układzie hydraulicznym i wyłączył kombajn pozostawiając organ nad spągiem w osi wyrobiska. Korpus kombajnu przechylony był poprzecznie 6° w kierunku północno-wschodnim wyrobiska. Poinformowany o nieszczelności ślusarz, stwierdził uszkodzenie jednego z przewodów hydraulicznych DN20 układu stabilizacji i położenia obrotnicy kombajnu.

Około godziny 1047 po zdemontowaniu uszkodzonego przewodu hydraulicznego układu sterowania i stabilizacji położenia obrotnicy, nastąpiło bezwładne przemieszczenie się w kierunku północno-wschodnim ramienia urabiającego wraz pomostem kombajnu, który docisnął przebywającego przy ociosie górnika do elementu obudowy wyrobiska. Pracownicy zatrudnieni w przodku za pomocą ręcznych wciągarek łańcuchowych odciągnęli ramię urabiające kombajnu i uwolnili poszkodowanego, a następnie przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ułożeniu poszkodowanego na noszach rozpoczęto jego transport w kierunku szybu II. W trakcie transportu około godziny 1135 poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz. Po wytransportowaniu na powierzchnię, poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu.

We wstępnej opinii lekarz stwierdził: podejrzenie złamania miednicy.

Przyczyną wypadku ciężkiego było dociśnięcie górnika podestem roboczym kombajnu do obudowy wyrobiska, w wyniku bezwładnego przemieszczenia się ramienia urabiającego, spowodowanego zdemontowaniem uszkodzonego przewodu hydraulicznego w układzie sterowania i stabilizacji obrotnicy.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wydał decyzję z dnia 2 września 2020 r. wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:

 1. Eksploatacji kombajnu chodnikowego typu MR340X-Ex-S. Wznowienie ruchu tej części zakładu górniczego uwarunkowano:
  • wymianą uszkodzonego przewodu hydraulicznego zasilającego obrotnicę kombajnu chodnikowego,
  • wymianą manometru nr 3 na pulpicie sterowniczym,
  • zabudową progowego czujnika zbliżeniowego typu PCZ-II podestu prawego,
  • przeprowadzeniem, przez komisję powołaną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, ponownego odbioru technicznego kombajnu chodnikowego typu MR340X-Ex-S w tym układu hydraulicznego jego sterowania, szczególnie w zakresie pracy obrotnicy,
 2. Drążenia przecinki B-1 w pokładzie 404/4. Wznowienie ruchu tej części zakładu górniczego uwarunkowano:
  • doprowadzeniem układu wentylacji zabudowanej w przecince B-1 do zgodności z projektem technicznym drążenia i projektem wentylacji lutniowej zatwierdzonym przez KRZG, w zakresie jego wyposażenia  w urządzenie odpylające typu UO-1000 oraz lutnie typu WIR-800,
  • zabezpieczeniem urządzeń elektrycznych zabudowanych w drążonej przecince B-1 poprzez prawidłowe rozmieszczenie czujników metanometrii automatycznej,

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry